Đóng cửa linh hoạt cho lon kim loại

Bán tốt nhất

PE Cartridge cho Silicone Sealant

PE Cartridge cho Silicone Sealant

PE. Được sử dụng cho các chất đệm silicone khác nhau. Chất lượng đáng tin cậy với nguyên chất liệu ban đầu.

Hơn
Grease Cartridge

Grease Cartridge

Dung tích của Grease Cartridge là 400ml. Không rò rỉ, dễ dàng lắp ráp vào súng phun mỡ. Không ô nhiễm trong quá trình làm đầy và dư lượng thấp (ít chất thải). Tính bền vững và bền vững tốt.

Hơn

Đóng cửa linh hoạt cho lon kim loại

Đóng cửa, Caps, Caps cho Sơn, vòi cho dầu máy có thể, Vòi nhựa có nắp vặn.

Đóng cửa, Caps, Caps cho Paint
Đóng cửa, Caps, Caps cho Paint

Đóng cửa linh hoạt cho lon kim loại của dầu máy, chất bôi trơn, sơn.
Dễ dàng lắp ráp,
Độ kín khí tốt,
Giao hàng nhanh, chất lượng tốt nhất,
Nguyên liệu ban đầu tinh khiết.
Vòi nhựa có nắp vặn.

Kết quả 1 - 3 của 3

Kết quả 1 - 3 của 3