Silicone Sealant Cartridge

Bán tốt nhất

PE Cartridge cho Silicone Sealant

PE Cartridge cho Silicone Sealant

PE. Được sử dụng cho các chất đệm silicone khác nhau. Chất lượng đáng tin cậy với nguyên chất liệu ban đầu.

Hơn
Grease Cartridge

Grease Cartridge

Dung tích của Grease Cartridge là 400ml. Không rò rỉ, dễ dàng lắp ráp vào súng phun mỡ. Không ô nhiễm trong quá trình làm đầy và dư lượng thấp (ít chất thải). Tính bền vững và bền vững tốt.

Hơn

Silicone Sealant Cartridge

PE Cartridge cho Silicone Sealant, Cartridge cho Silicone Sealant, Container cho silicone sealant

PE Cartridge cho Silicone Sealant
PE Cartridge cho Silicone Sealant

Silicone Sealant Cartridge
Công suất: 300ml.
Đường kính: 49mm, Chiều dài: 230 mm.
Chất liệu: PE.
Được sử dụng cho các chất đệm silicone khác nhau.
Chất lượng đáng tin cậy, nguyên chất liệu ban đầu.

Kết quả 1 - 2 của 2

Kết quả 1 - 2 của 2