Mỡ nhựa

Bán tốt nhất

PE Cartridge cho Silicone Sealant

PE Cartridge cho Silicone Sealant

PE. Được sử dụng cho các chất đệm silicone khác nhau. Chất lượng đáng tin cậy với nguyên chất liệu ban đầu.

Hơn
Grease Cartridge

Grease Cartridge

Dung tích của Grease Cartridge là 400ml. Không rò rỉ, dễ dàng lắp ráp vào súng phun mỡ. Không ô nhiễm trong quá trình làm đầy và dư lượng thấp (ít chất thải). Tính bền vững và bền vững tốt.

Hơn

Mỡ nhựa

Mỡ bôi trơn, Hộp mực PP cho Mỡ và Mỡ bôi trơn, Mỡ bôi trơn, Mỡ bôi trơn, Hộp mực bôi trơn đa năng, Hộp mực mỡ bôi trơn

Grease Cartridge, Mỡ ống
Grease Cartridge, Mỡ ống

Mỡ nhựa.
Công suất 400ml (400g). Không rò rỉ.
Dễ dàng lắp ráp vào súng Grease.
Không ô nhiễm trong quá trình làm đầy.
Dư lượng thấp (ít chất thải).
Tính bền vững và bền vững tốt.

Kết quả 1 - 2 của 2

Kết quả 1 - 2 của 2